Cantus Ansambl
 

koncerti ciklusa Cantus@Lauba

Cantus Ansambl je 2001. osnovan, ali tek je 2006. godine pokrenuo svoj koncertni ciklus, koji je varirao od 6 do 4 koncerata u sezoni. Ciklus je startao u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskoga, a iako se radi o najprofesionalnijoj i najvažnijoj koncertnoj dvorani ne samo u Zagrebu, već u Hrvatskoj, postojala je potreba da se sa suvremenim glazbenim programom izađe iz standardnog koncertnog prostora, u neke nove sfere i platforme na kojima zastaje i nastaje umjetnost. 

Stoga je od sezone 2014./2015. Cantus Ansambl preselio u nevjerojatan prostor Laube.

Kuća za ljude i umjetnost te umjetničke aktivnosti udruge Lauba, prije svega funkcionira kao galerijski prostor, ali budući da se radi o hibridnom prostoru koji se otvara za suživot svih aspekata umjetnosti te uz sjajnu aktustiku koja pogoduje upravo komornim sastavima, postala je - uz pomoć prije svega Cantus Ansambla - i prepoznata kao glazbena pozornica.

Cantus Ansambl u Laubi je ostao šest sezona (od 2014./2015. do 2019./2020.) te je organizirao oko 30 koncerata i raznovrsnih off-programa poput okruglih stolova, uvodnih razgovora s umjetnicima, izložba, predavanja i sl. 

 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.