Cantus Ansambl
 

Hrvatsko-kanadske glazbene veze

Cantus Ansambl već više od jednog desetljeća dio je projekta HRVATSKO – KANADSKE GLAZBENE VEZE.

Kulturno-glazbena razmjena do sada je obuhvatila ne samo gostovanja Cantus Ansambla, već i brojnih renomiranih hrvatskih glazbenika poput Zagrebačkog kvarteta saksofona ili dua violiniste Ivana Novinca i pijaniste Srđana Čaldarovića, a jednako tako na hrvatsko domaćinstvo naišli su kanadski ansambli poput Les Amis, gudačkog kvarteta Penderecki i drugih. Važno je naglasiti da se u okviru ove prekokontinentalne izgradnje zajedničke scene nastoji održati kontinuitet te da je zajednički predmet interesa prije svega suvremena glazba i njezina produkcija. Upravo iz navedenih razloga, ali i potentnosti scene, do sada smo uspješno organizirali barem jedan kanadsko – hrvatski događaj svake godine.


Cantus Ansambl u dva navrata – 2008. i 2014. – posjetio je Toronto, Ottawu i Montréal, gdje je u najznačajnijim kanadskim kulturnim centrima poput Studija Glenn Gould ili Opernoj kući Toronto vrlo zainteresiranoj publici predstavio više od 20 skladbi suvremenog hrvatskog glazbenog stvaralaštva. U više navrata koncerti su bili zamišljeni i kao interakcija te zajedničko muziciranje ekipe Cantus Ansambla te kanadskih muzičara. No, osim razmjene glazbe i glazbenika, ovaj projekt potiče na nove kreativne prekooceanske impulse i kontinuiranu komunikaciju između najznačajnijih glazbenih institucija obiju zemalja. U projekt su do sada bili uključeni festivali poput SoundXis Festivala, Muzičkog biennala Zagreb, Koncertnog ureda Zadar, Canadian Sinfonietta, Zagrebačka filharmonija i dr.

 Cantus Ansambl je do sada kanadskoj publici predstavio slijedeće skladbe hrvatskih skladatelja:
Mirela Ivičević, Dominosa Octarine, za flautu i komorni ansambl
Berislav Šipuš, …un breve Viaggio verso le Luci di Amaraath, la Stella del Ritorno…, za dva klavira, udaraljke i komorni ansambl
Stanko Horvat, Appel, za puhački kvintet
Milko Kelemen, Nonet
Marko Ruždjak, Prudent Views of My Love Passing by the Season, za klarinet, violinu, violončelo i klavir
Berislav Šipuš, Tan Hetti
Frano Parać, Scherzo
Anđelko Klobučar, Glazba za Cantus Ansambl
Mladen Tarbuk, Sjećanje na Issu
Ivan Josip Skender, 1. gudački kvartet
Krešimir Seletković, 2. gudački kvartet
Srđan Dedić, Gudački kvartet
Krešimir Šipuš, 2. gudački kvartet, Requiem minor
Tomislav Šaban, Lamento, za violončelo solo
Stanko Horvat, Ostinati, za klavir solo
Ivo Josipović, Žalobni pjev, za violinu i klavir
Frano Đurović, Solo za Danija, za flautu solo
Boris Papandopulo, Komorna simfonija
Krešimir Seletković, disORDER
Berislav Šipuš, Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie
Srđan Dedić, Ich vergesse Dich nicht
Dubravko Detoni, dolce furioso

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.