Cantus Ansambl
 

New Note / Samobor

Festival Samoborske glazbene jeseni, uz međunarodno natjecanje mladih izvođača Ferdo Livadić, prije osam godina pokrenule su i međunarodno skladateljsko natjecanje New Note.


Za godinu 2019. Natječaj je bio raspisan upravo po instrumentalnom sastavu Cantus Ansambl koji će i praizvesti prvonagrađenu skladbu u listopadu 2019. godine.


Prijavljenih 25 skladbi ocjenjivala je prosudbena komisija u sastavu Nikša Gligo, Berislav Šipuš i Srećko Bradić, a prvu nagradu dodijelili su skladbi 'Psi', mladog japanskog skladatelja Wataru Mukai. Djelo će biti praizvedeno u Samoboru tijekom festivala 44. Samoborske glazbene jeseni, na koncertu Cantus Ansambla koji će se održati 1. listopada 2019. godine.
Na istom će koncertu nastupiti i prošlogodišnja pobjednica još jednog samoborskog natjecanja, "Ferdo Livadić" natjecanja za mlade izvođače.Katarina Kutnar, violinistica, koja će također uz Cantus Ansambl izvesti novu skladbu Davora Bobića, hrvatskog skladatelja i člana HDS - Hrvatsko društvo skladatelja / Croatian Composers' Society, te Koncert za violinu Albana Berga.


 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.