Cantus Ansambl
Cantus@hr
 
 

Cantus Ansambl na 60. Glazbenoj tribini Osijek

03/11/2023
 
 
Cantus Ansambl na 60. Glazbenoj tribini Osijek  
3. 11. 2023., subota, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 19:30
 
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
Branko Mihanović, oboa
Irma Dragičević, sopran
Mario Šincek, trombon
Martina Gojčeta Silić, mezzosopran
Ratko Vojtek, bas klarinet
 
 
Program:
 
Sanja Drakulić: Tabu, za komorni ansambl
Tibor Szirovicza: In between, za obou, elektroniku i komorni ansambl
Branimir Sakač: Barasou, balada o štakorima i miševima, za glas i komorni ansambl
Ante Knešaurek: Koncert za trombon i komorni ansambl
**********     
Frano Parać: Memorie, za glas i komorni ansambl
Berislav Šipuš: Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie, za komorni ansambl i solista
Stanko Horvat: Silazak na vrh, za glas i komorni ansambl
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl