Cantus Ansambl
Cantus ciklus
 
 

Koncertni ciklus Cantus Ansambla

05/02/2024
 
 
Koncertni ciklus Cantus Ansambla  

DOMAĆE JE NAJBOLJE / SOLO – TUTTI

 

Koncertni ciklus Cantus Ansambla 2023./2024.
5. 2. 2024., ponedjeljak, Mala dvorana KD Vatroslava Lisinskog, 20.00 sati
 
 
Ivan Josip Skender, dirigent
Mario Šincek, trombon
Mirjana Krišković, harfa 
Srebrenka Poljak, glasovir
 
 
Program:
Danijela Bošnjak: The Silver Swan, za komorni ansambl*
Natko Devčić: Structures TraNsparentes, za harfu solo (u povodu 110 godina rođenja)
Ivan Josip Skender: Cinq croquis, za klarinet, violončelo i klavir
Stjepan Šulek: Sonata Vox Gabrieli za trombon i klavir (u povodu 110 godina rođenja)
Krešimir Šipuš: Nonetto Per Opera Cent'uno, za klavir i ansambl (u povodu 10 godina smrti)
Sara Jakopović: Repetitive Patterns, za komorni orkestar*
 
*Praizvedba
 

 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl