Cantus Ansambl
Cantus@hr
 
 

Dani Milka Kelemena

06/10/2022
 
 
Dani Milka Kelemena  

Pučko otvoreno učilište, Slatina, 19.30 sati

Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent

Linda Uran, novo djelo
Dora Remenar, novo djelo
Helena Skljarov, novo djelo
Milko Kelemen Rontondo, za puhački trio

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl