Cantus Ansambl
Cantus@hr
 
 

Klasika na Mirinama

20/07/2022
 
 
Klasika na Mirinama  

Klasika na Mirinama
20.7.2022., srijeda, Mirine, Krk (Omišalj - Njivice), 21.00 sati

Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent

Berislav Šipuš, Tan Hetti
Olja Jelaska, Leptiri (Afrička ljubica – Noćurak – Ružine latice)
Anđelko Klobučar, Glazba za Cantus Ansambl (Intrada – Intermezzo – Ricercare) 
Boris Papandopulo, Komorna simfonija (stavci: I – II – III)
 
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl