Cantus Ansambl
Cantus ciklus
 
 

Koncertni ciklus Cantus Ansambla /32. MBZ

17/04/2023
 
 
Koncertni ciklus Cantus Ansambla /32. MBZ  
Koncertni ciklus Cantus Ansambla 2022./2023. & Muzički biennale Zagreb 2023.
17.4.2023., ponedjeljak, Pogon Jedinstvo 
 
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
klavir, glas, naknadno
 
koncertni program, naknadno 
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl