Cantus Ansambl
Cantus preko granice
 
 

Centar Arnold Schönberg

09/11/2021
 
 
Centar Arnold Schönberg  
9.11.2021., Centar Arnold Schönberg, Beč, 20 sati
 
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
Martina Gojčeta Silić, mezzosopran
Srebrenka Poljak, klavir
 
 
Arnold Schönberg, Knjiga visećih vrtova (izbor), za mezzosopran i klavir
 
Stanko Horvat, Dah i dodir                                                                                     
 
Krešimir Šipuš, Nonetto per opera Cent' uno                                                      
 
Sanda Majurec, I ritorni                                                                                           
 
Anton Webern, Koncert za devet instrumenata, op. 24   
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl