Cantus Ansambl
Cantus@hr
 
 

Glazbena tribina u Osijeku

19/10/2021
 
 
Glazbena tribina u Osijeku  
19.10.2021., Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 20 sati
 
Cantus Ansambl
Ivan Josip Skender, dirigent
Beáta Móri, cimbal
Ana Batinica, flauta
Stjepan Vuger, harmonika
Ivan Novinc, violina
Jasen Chelfi, violončelo
Filip Novosel, tambura (brač)
 
 
Ante Knešaurek, Koncert za bajan i orkestar, praizvedba
 
Juraj Marko Žerovnik, Circles, komorni ansambl
 
Sofia Gubaidullina, Silentio, za bajan, violinu i violončelo 
 
Marko Bertić, novo djelo za tamburu i ansambl, praizvedba
 
Péter Eötvös, Psy, za flautu, violončelo i cimbal 
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl