Cantus Ansambl
Cantus@hr
 
 

XXVII. Dani Milka Kelemena

14/10/2021
 
 
XXVII. Dani Milka Kelemena  
14.10.2021., POU Slatina, 20 sati
 
 
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
Lidija Horvat Dunjko, sopran
 
 
Igor Stravinski, Septet, za klarinet, fagot, rog, klavir, violinu, violu i violončelo
 
Ruben Radica, Trois mélodies, za sopran i osam instrumenata
 
Milko Kelemen, Etudes contrapuntiques, za puhački kvintet
 
Sanda Majurec, I ritorni
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl