Cantus Ansambl
 

Cantus Ansambl na Osorskim glazbenim večerima

Cantus ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
Etienne Boussard, alt-saksofon
 
Berislav Šipuš: Četiri pjesme sjećanja za četiri solo instrumenta i komorni ansambl - praizvedba
Jacques Ibert: Concertino da camera
Igor Stravinski: Septet
Boris Papandopulo: Komorna simfonija
 
Godina 2021. jubilarna je za Cantus Ansambl, sastav koji je već 20 godina u Hrvatskoj sinonimom za suvremenu glazbu, ali i u inozemstvu promovira hrvatske autore i izvođače. Na početku svojega trećeg desetljeća na Osor donose program širokog raspona: jazzy tonove Concertina Jacquesa Iberta iz 1935. – u čemu će im se pridružiti francuski saksofonist Boussard, laureat natjecanja „Josip Nochta“ tek malo stariji od ansambla – ali i šarolikost izričaja Borisa Papandopula (u Komornoj simfoniji koje je praizveo baš Cantus). Predstavit će također iskorake prema serijalnoj glazbi Igora Stravinskoga, u Septetu – a ove se godine obilježava 50 godina od smrti toga „kreativnog kameleona“ –  i novo djelo Četiri slike sjećanja Berislava Šipuša, nekoć umjetničkog ravnatelja OGV-a.
 
Ulaznice rezervirajte na službenim stranicama festivala Osorske glazbene večeri.
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.