Cantus Ansambl
 

Cantus Ansambl na Majskom muzičkom memorijalu Josip Štolcer Slavenski

Cantus Ansambl na 48. majskom muzičkom memorijalu Josip Štolcer Slavenski na koncertu 13. svibnja u Dvorani Centra za kulturu Čakovec predstavlja laureata Nagrade Grada Čakovca "Josip Štolcer Slavenski" Šimuna Matišića.

Ocjenjivački sud Nagrade Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski”, u sastavu  Trpimir Matasović (predsjednik), Petra Pavić, Krešimir Seletković, Iva Lovrec Štefanović, Mladen Tarbuk i Ladislav Varga,  u uži je izbor za najbolje djelo hrvatskoga skladatelja praizvedeno prošle godine uvrstio pet skladbi – Sorrow Srećka Bradića, Supertramp’s Journal Ivane Kiš, Šlomlék Maryam Šimuna Matišića, Protuslovlja 2 Ivana Josipa Skendera  te Sinfoniu concertante Berislava Šipuša. Većinom glasova članova ocjenjivačkoga suda (Mladen Tarbuk se, zbog izbjegavanja sukoba interesa, izuzeo iz rasprave i odlučivanja),  odlučeno je da je laureat Nagrade “Josip Štolcer Slavenski” za prošlu godinu Šimun Matišić. Nagrađeno  djelo praizveli su sopranistica Marta Schwaiger, saksofonisti Saša Nestorović i Dragan Sremec te Cantus Ansambl pod dirigentskim vodstvom Berislava Šipuša na koncertu održanom 23. studenog 2020. u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu. Nagrada će laureatu biti uručena u sklopu programa 48. Majskog muzičkog memorijala Josip Štolcer Slavenski u Čakovcu, planiranog od 11. do 13. svibnja 2021.

Više o programu koncerta pronađite na linku.

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.