Cantus Ansambl
Cantus@hrsss
 
 

Majski muzički memorijal

13/05/2021
 
 
Majski muzički memorijal  

48. majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski
Dvorana CZK, Čakovec
20.00 sati

Večer laureata nagrade grada Čakovca Josip Štolcer Slavenski za 2020. godinu - ŠIMUN MATIŠIĆ


PROGRAM:

Tomislav Uhlik, Tri preludija, za harfu solo
Veronika Ćiković, harfa

Stanko Horvat, Tri preludija, za klavir solo
Srebrenka Poljak, klavir                 
 
Berislav Šipuš, Il Piccolo Catalogo dei Sospiri
Katarina Kutnar, violina


Šimun Matišić, Šlomlek Maryam, za sopran, dva sopran saksofona i ansambl
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent
Marta Schwaiger, sopran; Dragan Sremec, Saša Nestorović, sopran saksofoni

 

Ocjenjivački sud Nagrade Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski”, u sastavu  Trpimir Matasović (predsjednik), Petra Pavić, Krešimir Seletković, Iva Lovrec Štefanović, Mladen Tarbuk i Ladislav Varga,  u uži je izbor za najbolje djelo hrvatskoga skladatelja praizvedeno prošle godine uvrstio pet skladbi – Sorrow Srećka Bradića, Supertramp’s Journal Ivane Kiš, Šlomlék Maryam Šimuna Matišića, Protuslovlja 2 Ivana Josipa Skendera  te Sinfoniu concertante Berislava Šipuša. Većinom glasova članova ocjenjivačkoga suda (Mladen Tarbuk se, zbog izbjegavanja sukoba interesa, izuzeo iz rasprave i odlučivanja),  odlučeno je da je laureat Nagrade “Josip Štolcer Slavenski” za prošlu godinu Šimun Matišić. Nagrađeno  djelo praizveli su sopranistica Marta Schwaiger, saksofonisti Saša Nestorović i Dragan Sremec te Cantus Ansambl pod dirigentskim vodstvom Berislava Šipuša na koncertu održanom 23. studenog 2020. u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu. Nagrada će laureatu biti uručena u sklopu programa 48. Majskog muzičkog memorijala Josip Štolcer Slavenski u Čakovcu, planiranog od 11. do 13. svibnja 2021.

Obrazloženje i biografiju nagrađenog skladatelja Šimuna Matišića pročitajte na linku.

 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl