Cantus Ansambl
 

20 godina Cantus Ansambla - online gala koncert na 31. MBZ festivalu

Gotovo dvadeset godina suvremena glazba u Hrvatskoj, ona hrvatskih skladatelja, ali i predstavnika međunarodne scene, uvelike živi kroz aktivnosti Cantus Ansambla koji je osnovan s ciljem istraživanja, otkrivanja i predstavljanja novih i dotad neistraženih sfera Nove glazbe.
 
Ubrzo nakon što je vodstvo Muzičkog biennala Zagreb, predvođeno Berislavom Šipušem, 2001. godine osnovalo Cantus Ansambl, taj je ansambl pronašao svoje mjesto i postao važan, ako ne i neizostavan sudionik hrvatske scene suvremene glazbe. U njihovoj dvadesetogodišnjoj povijesti mijenjali su se solisti, dirigenti, dvorane, festivali, kontinenti, skladatelji, partiture, koncepti, ali ne i duhovna platforma – 20. i 21. stoljeće.
 
Na svečanom obljetničkom koncertu dirigirao je stalni dirigent ansambla Ivan Josip Skender, a solisti su bili dugogodišnji članovi - udaraljkaš Marko Mihajlović i klarinetist Danijel Martinović. Uz skladbe Dubravka Detonija, Antuna Tomislava Šabana, Martina Matalona i Fausta Romittelija, ansambl je i praizveo skladbu Solo mlade autorice Helene Skljarov.
 
 
KONCERT POGLEDAJTE I POSLUŠAJTE NA LINKU
 
 
 
 
CANTUS ANSAMBL
moderirani koncert s gostima komentatorima, moderatorica: Margareta Ferek Petrić
 
Dubravko Detoni: dolce furioso
Martin Matalon: Trame VIII, za marimbu i ansambl
Antun Tomislav Šaban: Reminiscenca I i Reminiscenca II, za klarinet
Helena Skljarov: Solo, za ansambl, dirigenta i šah *
Fausto Romitelli: Green, Yellow and Blue
 
 
Cantus Ansambl
Ivan Josip Skender, dirigent
Marko Mihajlović, marimba
Danijel Martinović, klarinet
Ana Batinica, flauta
Branko Mihanović, oboa
Danijel Martinović, klarinet
Emma Stern, klarinet
Žarko Perišić, fagot
Bank Harkay, rog
Vedran Kocelj, truba
Mario Šincek, trombon
Hrvoje Sekovanić, udaraljke
Marko Mihajlović, udaraljke
Darko Misirača, električna gitara
Mirjana Krišković, harfa
Srebrenka Poljak, klavir
Ivana Cvetkovski, harmonika
Viktor Čižić, klavijature
Martin Draušnik, violina I
Eva Mach, violina II
Tvrtko Pavlin, viola
Zita Draušnik, violončelo
Nikša Bobetko, kontrabas
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.