Cantus Ansambl
 

Berislav Šipuš potvrđen za novog - starog umjetničkog voditelja Cantus Ansambla

Izabrani voditelji u Hrvatskom društvu skladatelja
 
Skupština predstavnika Hrvatskog društva skladatelja izabrala je na sjednici održanoj 10. rujna 2020. godine predstavnike u tijela Društva. Radi se o redovnoj proceduri kojom se nakon izborne Skupštine i izbora novog Predsjednika i Dopredsjednika Društva raspisuju natječaji za ostale dužnosti i funkcije.
 
Za Glavnog tajnika Društva je izabran Antun Tomislav Šaban koji tu dužnost obnaša od 2001. godine. Za Povjerenika Društva za popularnu glazbu i za zamjenika Glavnog tajnika izabran je Darko Bakić a za Povjerenicu Društva za umjetničke projekte Marija Saraga.
 
Članovima Komisije za prijem u redovno članstvo imenovani su Miroslav Buljan, Sanja Stojanović Stipanov i dr.sc. Hana Breko Kustura.
 
U Odbor za izdavaštvo imenovani su Jelena Vuković i Ivan Josip Skender.
 
U Autorskopravni odbor izabrani su Ante Pecotić, Husein Hasanefendić, Miroslav Buljan, Tomo Johannes in der Mühlen, Ivan Josip Skender, Frano Đurović i Ivan Huljić.
 
Što se tiče umjetničkih projekata Društva, u novi su mandat izabrani dosadašnji voditelji Sanja Stojanović Stipanov (glavna urednica edicije „Ars Croatica“), Berislav Šipuš (umjetnički voditelj Cantus ansambla) i Tibor Szirovicza (umjetnički voditelj Glazbene tribine). Među voditeljima će biti i novih lica: početkom 2021. godine dužnost direktora Zagrebačkog festivala preuzet će Branimir Mihaljević a od jeseni iste godine umjetničko vodstvo jazz projekata dopast će Lani Janjanin.
 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.