MBZ
Cantus preko granice
 
 

Cantus Ansambl u Schoenberg Centru

16/02/2021
 
 
Cantus Ansambl u Schoenberg Centru  

Berislav Šipuš,dirigent
Martina Gojčeta-Silić, mezzosopranArnold Schönberg, Knjiga visećih vrtova, izbor, za mezzosopran i klavir
Stanko Horvat, Dah i dodir, za komorni ansambl
Krešimir Klarić, Nonetto per opera Cent 'uno
Sanda Majurec, I ritorni
Anton Webern, Koncert za devet instrumenata, op. 24

 

Cantus Ansambl je 27. svibnja 2020. trebao nastupiti u sklopu ciklusa koncerata Hrvatski glazbenici u Beču u partnerstvu sa Centrom Arnold Schönber kojeg ostvaruje već duži niz godina. Nažalost, svibanjski koncert je zbog globalne situacije uzrokovane pandemijom virusom COVID-19 otkazan te će se jedan dio programa izvesti pred zagrebačkom publikom na 3. koncertu ciklusa u sezoni 2020./21., a u koncertnom studiju Centra Arnold  Schönberg već dan kasnije 16. veljače.

Neizostavni dio programa stoga su djela Arnolda Schönberga i Antona Weberna, međutim uloga je i misija Cantus Ansambla predstavljanje hrvatskih skladatelja na međunarodnim pozornicama. Stoga će bečka publika na ovom koncertu imati prilike čuti djela Stanka Horvata i Krešimira Šipuša, ali i skladteljice srednje generacije Sande Majurec.

 

Više o Centru Arnold Schönberg na linku.  

 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus@Lauba održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl