Cantus Ansambl

Berislav Šipuš

umjetnički voditelj, dirigent
Berislav Šipuš  
Berislav Šipuš (Zagreb, 1958.) Cantus Ansambl vodi od njegovog utemeljenja 2001. godine.
 
Usporedno sa studijem povijesti umjetnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirao je i diplomirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1987., klasa Stanka Horvata). U kompoziciji se usavršavao kod Gilberta Bosca u Udinama te Françoisa Bernarda Mâchea i Iannisa Xenakisa u pariškom Elektroničkom studiju UPIC. Dirigiranje je usavršavao kod Vladimira Kranjčevića, Željka Brkanovića, Krešimira Šipuša te kod Milana Horvata na Visokoj školi za glazbu u Grazu.
 
Bio je stalni pijanist-korepetitor Baleta HNK u Zagrebu, nastavnik teorije glazbe na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, pijanist-korepetitor Bermudskog baleta i producent u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Od 2001. do 2005. bio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije. Bio je producent Muzičkog biennala Zagreb, a od 1997. do 2011. njegov je umjetnički ravnatelj. Živio je u Milanu i surađivao s Teatrom alla Scala kao pijanist-korepetitor u Baletu i Operi, asistent dirigentima u Operi i dirigent orkestra u produkcijama Baleta.
 
Redovni je profesor Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od 2019. i voditelj Odsjeka.
 
Za svoje je skladbe dobio niz nacionalnih i inozemnih nagrada, među kojima su Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a, Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski te Odličje Viteza reda umjetnosti i književnosti Ministarstva kulture Republike Francuske 2004. Od prosinca 2011. bio je zamjenik ministrice kulture, a od travnja 2015. do siječnja 2016. ministar kulture u Vladi Republike Hrvatske. 
 

 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.