Cantus Ansambl
 

Portretni koncert: Ivan Fedele

U koprodukciji 30. muzičkog biennalea Zagreb, Cantus Ansambla i ansambla Icarus (Reggio Emilia), u travnju 2019. u Laubi. Kući za ljude i umjetnost, u sklopu koncertnog ciklusa Cantus@Lauba i 30. muzičkog biennalea Zagreb, izveden je portretni koncert skladatelja Ivana Fedelea.

Gost MBZ-a, koji je osim svojim skladbama, sudjelovao i kao predavač u sklopu MBZ zone za studente KNAPANJE, predstavio je sebe i svoj rad pred mnogobrojnom publikom u uvodnom razgovoru kojeg je moderirao skladatelj, muzikolog i član programskog odbora 30. MBZ-a, Tomislav Oliver.

Vrhunac projekta svakako je novo djelo Ivana Fedelea, narudžba oba ansambla i MBZ festivala, djelo Ex - Tension.

 

Oba ansambla, kako zasebno, tako i u kombinaciji, izvodit će ovaj projekt kroz 2019. a sve do 2021., na festivalima u Italiji, Kini, SAD-u i dr.

Više o programu na linku.

 


“Matematika je ne samo “egzaktna znanost”, već i jezik koji čovjek koristi za dešifriranje i tumačenje načela koja upravljaju svijetom. Matematika je oblik poetike, polje “umjetnosti” koje nije kruto kako se uvriježeno vjeruje, već upravo suprotno, a dokaz ćemo pronaći u onim umjetnostima, primjerice glazbi, u kojima je matematika ne samo temelj već i izvor pjesničke inspiracije. Ona pruža i formu i sadržaj.
Ovaj se program usredotočuje na skladbe u kojima su matematika, geometrija i apstraktnost poslužili kao inspiracija za polazište djela, ali su ujedno i jezgra interesa. U skladbama Archipelago Möbius i Immagini da Escher (izravno proizlazi iz ranije skladbe) trodimenzionalnost Möbiusove staze, preteče optičke iluzije koju pronalazimo u Escherovim radovima, poslužila je kao model za seriju akustičkih iluzija kojima se bavi svaki stavak skladbe.
S druge strane, u skladbi Ex-Tension II, osnovni je koncept suprotnost dvojnih jedinica (par instrumenata i grupe instrumenata, stereofonski kontrasti, izmjenjivanje zvukovnih boja).
Dimenzije koje se, na drugačiji način, koriste i u mudrāma, u kojima materijalima upravlja hiperaktivno i zbrojno načelo umjesto dijalektike transformacije i evolucije koja se jasno može uočiti u skladbi Ex-Tension II.”

Ivan Fedele

 


Ivan Fedele (Lecce, 1953.) studirao je klavir kod B. Canina, V. Vitalea i I. Deckers te kompoziciju u razredu R. Dionisija, A. Corghija i F. Donatonija. Od oca matematičara naslijedio je ljubav prema matematici, što se vidi i u njegovim kompozicijskim istraživanjima, npr. u ispitivanju i korištenju koncepta “prostornosti”, utvrđivanju “biblioteke” kreativnih procesa i definiranju prototipa “granularnog sintesajzera”.

Katalog djela Ivana Fedelea, koji je priredio Suvini Zerboni, sadrži oko stotinu naslova, među koje spada i opera Antigona, koja je osvojila XXVII izdanje nagrade Abbiati Talijanskog društva glazbenih kritičara kao najbolje novo djelo u 2007. godini.
Uz mnoštvo komornih djela, napisao je i skladbe za orkestar ili orkestar i koncertantni instrument te vokalno-orkestralna djela. Surađivao je s mnogim umjetnicima, među kojima su Boulez, Eschenbach, Chung, Saalonen, Muti, Pappano, Slatkin, Robertson, Kalitze, Wit, Valade i Rophé, a djela su mu izveli brojni orkestri i ansambli: BBC, Berlin Radio, Simfonijski orkestar iz Chicaga, Stuttgart SWR, National de France, National de Lyon, Simfonijski orkestar iz Varšave, RAI-jev nacionalni simfonijski orkestar, Santa Cecilia, ansambl InterContemporain, Londonska simfonijeta, Klangforum Wien itd.

Ivan Fedele intenzivno se bavi i akademskom djelatnošću (Harvard, Sveučilište u Barceloni, Sorbona i IRCAM u Parizu, Akademija Sibelius u Helsinkiju, Akademija Chopin u Varšavi, Centre Acanthes u Avignonu, CNSM u Lyonu, CNR u Strasbourg te talijanski konzervatoriji, prvenstveno u Milanu, Bologni i Torinu).
Fedele je postao članom akademije Accademia Nazionale di Santa Cecilia u Rimu 2005. godine. Od 2009. do 2011. bio je umjetnički ravnatelj orkestra I Pomeriggi Musicali u Milanu. Bio je i ravnatelj glazbenog dijela Venecijanskog biennala pet godina (2012. - 2016.), nakon čega je ponovno imenovan na tu poziciju (do 2019.). Godine 2016. Fondation de France dodijelila mu je međunarodnu nagradu Arthur Honegger za stvaralaštvo.


 

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus Ansambla održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.