MBZ
Cantus@hr
 
 

Dani Milka Kelemena

10/10/2019
 
 
Dani Milka Kelemena  
20:00
POU Slatina

Svečano otvorenje festivala Dani Milka Kelemena

Cantus Ansambl i gosti

Roberto Fabbriciani, flauta
Francesco Romano, gitara
Tonka Javorović, violončelo
Maja Sremec, sopran
Lucija Ercegovac, mezzosopran
Irma Dragičević, sopran

Berislav Šipuš, dirigentMilko Kelemen, Die Sieben Pflagen, za sopran solo
Luigi Nono, Djamila Boupacha, za sopran solo
Milko Kelemen, Fabliau, za flautu solo
Berislav Šipuš, And Then… Turn to the Mountain, za flautu i gitaru
Goffredo Petrassi, Suoni notturni, za gitaru
Luciano Berio, Sequenza br. 3, za ženski glas solo
Toru Takemitsu, Toward the Sea, za alt flautu i gitaru
Milko Kelemen, Concertino za violončelo i gudački ansambl
 

 

Pratite facebook stranicu festivala Dani Milka Kelemena na linku, a više informacija pronađite i na internetskoj stranici festivala milkokelemen.eu.

 
Cantus Ansambl
kontakt@cantus-ansambl.hr   |   www.hds.hr
T: +385(0)1 4872-370, 4872-369   |   F: +385(0)1 4872-372

HDS, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, Croatia

Koncerti ciklusa Cantus@Lauba održavaju se uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, a međunarodna koncertna djelatnost uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.Cantus Ansambl